top of page

Reutilització d'aigües grises per estalviar 65 litres per persona i dia

L´edifici de la II Fase del Bosc del Maresme  comptarà amb un innovador sistema per al tractament i la reutilització d´aigües grises. La nostra aposta per habitatges sostenibles que promoguin l'estalvi i que siguin respectuosos amb el medi ambient, ens ha portat a convertir-nos en una de les empreses pioneres en aplicar aquest sistema. A més, la problemàtica a la qual s'enfronta actualment Catalunya, en què hi ha un desafiament important per manca d'aigua a causa de l'escassetat de pluges, obliga a redoblar esforços per tal de buscar solucions que permetin un consum més responsable de l'aigua.Probablement en els propers mesos es començarà a parlar de la necessitat que la legislació contempli als edificis de nova construcció, l'obligatorietat del tractament d'aigües grises que tinguin la capacitat de ser reutilitzades. Però més enllà de les possibles normatives que puguin arribar, a Valgreen creiem en la necessitat d'optimitzar l'ús de l'aigua i és per això que hem estat estudiant diferents possibilitats per començar a promoure solucions que vagin en aquesta línia.


Actualment, utilitzem aigua potable per pràcticament tot: cisternes dels Wc, reg dels jardins, etc. És important destacar que les aigües grises són bàsicament les que provenen de dutxes i banyeres i que només contenen sabons i material orgànic de la pell i els cabells.

Degut a la seva escassa contaminació, resulta relativament senzill sotmetre-les a processos que ens permeten reutilitzar-les per a altres usos. Per això, cal invertir en canonades addicionals que recullin aquestes aigües en els dipòsits de tractament i les tornin per emplenar les cisternes dels W.C., regar plantes dels jardins i fins i tot estem valorant utilitzar-la per a la bugaderia comunitària.


Consums mitja d'aigua per dia i persona (barres blaves) i la possible reutilització de l'aigua tractada (barres verdes) Considerant aquests consums per persona i dia en un habitatge aportem un estalvi estimat de 65 litres per persona al dia.


Recuperació d'aigües pluvials


A més de la reutilització d'aigües grises, el Bosc del Maresme II també estarà equipat, igual que l'edifici de la primera fase, amb un dipòsit per poder aprofitar les aigües pluvials.


Esquema general. Els dos petits tancs de tractament tenen una capacitat de 3.000 litres cadascun. Aquestes aigües, un cop tractades, s'emmagatzemen en un dipòsit amb capacitat de 22.000 litres, que rep l'entrada de l'aigua que prové de la pluja. Tota aquesta aigua emmagatzemada es pot reutilitzar en els usos anteriorment descrits.

1 view0 comments

Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page