top of page

Preindustrialització de les façanes a l'edifici del Bosc del Mareme 2

Per a la construcció de la II Fase del Bosc del Maresme apostarem per la preindustrialització de les façanes, que vindran directament de la fàbrica d' Egoin en trams, dels quals formaran part les fustes i vidres instal·lats als buits arquitectònics, així com l'acabat de revestiment de lamel·les exterior.


 

Avantatges que aporta la preindustrialització:


  • Millores en la qualitat constructiva i acabats. El treball es realitza en un entorn controlat com és una fàbrica, on es poden implementar de manera efectiva controls de la norma ISO 9001 per assegurar la qualitat.


  • Optimització de la fabricació mitjançant l'estandardització dels processos , això és molt difícil d'aconseguir en una obra ja que és un entorn de treball més caòtic i incontrolable.


  • També s'optimitza l' ús de mà d'obra i materials (fusta, material aïllant, etc.), és a dir, s'aconsegueix més eficiència mitjançant la reducció de temps morts i rebuig de material en general.


  • Millora a l'estanquitat de l'edifici . Això és molt important pel fet que seguim criteris constructius passivhaus on l'estanquitat de la façana és un principi bàsic. La preindustrialització permet que els segellats entre les finestres/portes i els buits arquitectònics es puguin sotmetre's a un control de qualitat rigorós, en un entorn controlat com és una fàbrica.


  • Reducció dels temps de muntatge i de l'ús dels mitjans d'elevació (grues) . Els trams de façana s'aixequen amb la grua, directament des del camió, fins a la posició final a l'edifici. Evitem l'emmagatzematge temporal de materials a l'obra i reduïm el risc de trencaments accidentals de finestres i danys al material de revestiment.


Per aconseguir tots els avantatges anteriorment descrits cal:


  • Precisió en el disseny . Utilitzem el programa Revit que permet dissenyar en 3D i metodologia BIM, per identificar i evitar col·lisions/incidències/interferències entre les diferents tasques que intervenen en el procés constructiu.


  • Planificació de la producció . La prefabricació requereix una planificació prèvia amb mesos d'antel·lació abans del muntatge.


  • Planificació de la logística . Els trams de façana solen ser de grans dimensions i pes, per la qual cosa cal planificar la càrrega de cada camió de manera detallada per optimitzar el transport. També s'ha de traslladar el major volum possible a cada vehicle, i alhora, cal assegurar-se de que cada tram de façana arriba a l'obra quan estigui planificat i seguint la seqüència del muntatge.


La preindustrialització de les façanes és molt poc habitual al nostre país i es per això que ens convertirem en una empresa pionera a Espanya en la instal·lació de façanes prefabricades amb estructura i revestiments de fusta. Amb aquest procés volem reforçar el nostre compromís amb els habitatges de qualitat i per dotar de la màxima eficiència la fase de construcció de l'edific, al mateix temps que fomentem l'estalvi i la sostenibilitat durant la construcció de l'edifici.

 

0 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page