top of page

E-nergia i Mobilitat E-lèctrica


La humanitat és cada vegada més conscient de l'estreta relació entre les emissions de gasos d'efecte hivernacle i el canvi climàtic, aquest despertar es tradueix en l'augment de la recerca per productes més e-coamicables en tots els àmbits. L'ús d'energia verda a les llars espanyoles ha augmentat darrerament per múltiples raons, no només per la sensibilització e-col·lectiva, però fins i tot per ser més barata i eficient. Com un moviment unificat pel planeta, les comercialitzadores elèctriques estan donant un gran pas davant la democratització d'e-nergia procedent de l'100% de fonts renovables per a tothom.


No obstant això, hem de saber no depèn exclusivament de les mateixes, sinó que d'un esforç col·lectiu de residents, clients i usuaris en el moment de triar els contribuents i la procedència. No obstant això, no tenim tots les mateixes oportunitats de especialitzar-nos en optimització e-nergética, hem de buscar a entitats de confiança, capacitades i conscients dels impactes socioambientals. Pensant en les circumstàncies que engloben les societats contemporànies, trobem equips verds competents que comparteixen amb ValgreeneVillages nostres ideals de transició digital i e-gica, traduïts a e-coviviendas intel·ligents i sanes.Defensem que la nostra e-comunitat sigui sostenible i autosuficient en la producció de la seva pròpia energia elèctrica - estem segurs que les energies renovables són l'única opció i aposta de futur. L'eficiència e-nergética de la nostra e-comunitat s'aconsegueix exclusivament a partir de fonts verds - 100% renovables i netes - produïda mitjançant recursos naturals i abocades a la nostra xarxa de distribució e-lèctrica per a fins e-comunitaris. Comptem a la nostra eVillages amb un sistema eficient de captació d'energia solar mitjançant col·lectors i panells fotovoltaics in situ, ens permet transformar la radiació en electricitat i energia tèrmica.


Un dels nostres pilars és la transparència, sustentats per la nostra xarxa participativa i-conscients, en la nostra app interactiva podem visualitzar els fluxos d'e-nergia generada, consumida i la seva destinació a través dels nostres mesuradors intel·ligents. Disposem igualment d'informes i consells d'e-mia sostenible per auxiliar els nostres residents. El coneixement de diferents tàctiques verds assequibles, comporta un veritable canvi en la mentalitat de les persones. Passem a creure en noves maneres de viure per tal de prioritzar l'enfocament sostenible en totes les nostres accions mundanes sense perjudicar les nostres butxaques.


Gràcies a les nostres fiables companyies d'energia verda, estem sempre a la xarxa - comptem amb l'aportació suplemental i certificat al nostre entorn natural de bosc, independent de les emissions contaminants trobades en el medi urbà. ValgreeneVillages aposta en els avantatges dels transports i-léctricos per al seu sistema integrat de mobilitat. A més de les nostres e-coviviendas intel·ligents, la nostra producció energètica igualment abasteix el nostre sistema de cotxes i bicicletes e-lèctricos compartits, permetent el fàcil desplaçament sense emissions de gasos contaminants.


Gràcies al seu disseny intel·ligent, el transport elèctric és més net, lleuger i funcional - tenint molt menys avaries mecàniques amb manteniment és gairebé inexistent. No obstant això, la nostra e-comunitat s'encarrega de les degudes revisions de les bateries i els motors elèctrics perquè gaudim de les seves avantatges. Mitjançant la mateixa app intel·ligent, facilitem la reserva de places, destinació i durada de les corrides a e-cotxes i e-bikes així com l'e-nergia e-lèctrica requerida per abastir. Els residents poden gaudir de passejades còmodes i suaus per les muntanyes i costa de Maresme, massa veïnatges fins a Barcelona sense contaminar el medi ambient.


Segon els avantatges fiscals, els mateixos beneficien d'impostos i tarifes reduïdes en aparcaments públics. A sobre d'una proposta i-gica, el sistema d'e-transport suposa un important estalvi en combustible (aproximadament 1€/100 km). Per als amants de la mobilitat e-lèctrica que ja posseeixen els seus propis vehicles, comptem amb suficients places de pàrquing al terreny i proximitats, és més, el nombre de punts i infraestructura de càrrega disponibles no para de créixer en territori barceloní.


Creiem en noves maneres conscients de viure, simbiòtics entre la transició e-cològica i digital, per això defensem un enfocament holístic amb respecte als estils de vida. Les nostres e-coviviendas estan dissenyades per facilitar la diversitat dels seus residents, són viables i empoderats gràcies a la flexibilitat de l'teletreball, l'e-mobilitat sostenible està pensada en conjunt. Valgreen eVillages es compromet a canviar el món per a millor - donant suport a la nostra e-comunitat e-nergética, estàs adherint a l'energia verda, reduint la petjada mediambiental, residus radioactius i emissions de CO₂ a l'atmosfera.


8 views2 comments

2 Comments


Amazing Information. Thank You.

Nice love quotes pic

Like

MAMIE ALEXANDER
MAMIE ALEXANDER
Apr 28, 2022

I URGENTLY NEED AN EFFECTIVE VOODOO LOVE SPELL CASTER TO HELP ME GET MY EX BACK AWESOMESPELLTEMPLE@GMAIL.COM OR +2347040654140I want to share my wonderful testimony how I got back my husband back, who I sworn ever to be with until when he left me to another woman for no reason and I try to make things work for both of us yet things were getting worse and I love him so much and there is nothing I could do to get my husband back until I saw a testimony share by a woman called Rachel from Florida on the internet talking about a powerful spell caster who brought her husband back within 24 hours and I decide…

Like
bottom of page